Nhà Từ Liêm đã bán SD9, VND và mua vào SD5, HAG, quý 2 lãi ròng vỏn vẹn 1,16 tỷ đồng

nha tu liem bao lai rong dat 9 ty tang 58 nho hoan nhap dau tu tai chinh

Giá trị hàng tồn kho cuối quý 2 đạt 1.074 tỷ đồng trong đó có 1.018 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

Cũng như một số doanh nghiệp bất động sản khác, Nhà Từ Liêm bị sụt giảm mạnh doanh thu thuần 60% cho kỳ quý 2 và 54% cho kỳ 6 tháng so với cùng kỳ năm 2013. Biên lãi gộp được công ty giữ khá ổn định với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính giảm sâu cùng với việc không được hoàn nhập chi phí tài chính nên Nhà Từ Liêm chỉ còn lãi ròng (phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ) 1,16 tỷ đồng quý 2, giảm sâu 94% so với cùng kỳ năm 2013. Lũy kế 6 tháng công ty lãi ròng hơn 10 tỷ đồng, giảm 60% so với 6 tháng năm 2013.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm sâu, NTL cho biết, trong quý 2/2014 doanh thu của các công ty con thấp đồng thời công ty mẹ phải trích lập dự phòng do giá cổ phiếu SJS, BHT giảm so với cuối quý 1.

Kết quả kinh doanh Quý 2/năm 2014

Chỉ tiêu Q2/2014 Q2/2013 Tăng 6T/2014 6T/2013  
Doanh thu thuần

61,98

153,97

-60%

102,89

225,74

-54%

Lãi gộp

13,19

31,94

-59%

20,03

43,17

-54%

Biên lãi gộp

21%

21%

 

19%

19%

 
Doanh thu tài chính

1,14

5,06

-77%

2,43

7,91

-69%

Chi phí tài chính

8

-2,53

0,85

-0,76

Chi phí quản lý

4,9

5,59

-12%

9,17

10,68

-14%

Lợi nhuận trước thuế

1,48

26,45

-94%

12,95

34,18

-62%

Lợi nhuận sau thuế

1,21

19,32

-94%

10,08

25,15

-60%

LNST của cổ đông cty mẹ

1,16

19,62

-94%

10,16

25,34

-60%

 

Đảo danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn

Trong 6tháng đầu năm, Nhà Từ Liêm đã bán 10.000 cổ phiếu SD9 của Sông Đà 9; bán 33.600 cổ phiếu VND của VNDirect nhưng đã mua vào 16.500 cổ phiếu SD5 của Sông Đà 5 và 11.300 cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai.

Hơn 1.070 tỷ đồng tồn kho

Giá trị hàng tồn kho cuối quý 2 đạt 1.074 tỷ đồng trong đó có 1.018 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hợp đồng kinh doanh bất động sản trong đó 2 dự án “ngốn tiền” là dự án Dịch Vọng và dự án Bắc quốc lộ 32.

Báo cáo tài chính quý 2 tải tại link dưới đây

Thanh Hiên

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01