• anh dung lideco ha long 01

    NTL: 10.12.2015, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2015 (1.000 đ/cp)

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức của năm 2015 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01