NTL: 11/11 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

Thời gian thanh toán: 15/12/2011.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2011

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2011.

Ngày chốt quyền theo thông báo trên là do NTL đề nghị VSD lập và gửi danh sách người sở hữu chứng khoán, VSD chưa có thông tin liên quan.

  1. Lý do và mục đích:

– Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2011.

  1. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

– Tỷ lệ thanh toán: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

– Thời gian thanh toán: 15/12/2011.

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.

Lộc Anh

Theo Trí Thức Trẻ/NTL

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01