NTL: Đăng ký mua 900.000 cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL) đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với nội dung sau:

  • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.100.000 cổ phiếu
  • Số lượng đăng ký mua: 900.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000cổ phiếu
  • Mục đích: mua lại làm cổ phiếu quỹ
  • Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian giao dịch: từ ngày 07/11/2011 – 07/01/2012

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01