Báo cáo cập nhật cổ phiếu Phát triển Đô thị Từ Liêm

  • NTL hiện đang triển khai một số dự án lớn, trong đó lớn nhất là dự án Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 – Trạm Trôi. Đây là dự án trọng điểm mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho NTL trong vài năm trở lại đây và sẽ tiếp tục là nguồn doanh thu và lợi nhuận chính trong thời gian từ 3-5 năm tới.
  • Trong nửa đầu năm 2011, doanh thu và lợi nhuận ghi nhận khá khiêm tốn so với cùng kỳ năm 2010. Doanh thu 6 tháng 2011 đạt 319 tỷ đồng, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2010 và chỉ đạt 16,8% so với kế hoạch doanh thu cả năm là 1.900 tỷ đồng.
  • Cơ cấu vốn khá an toàn, tỷ lệ nợ trên vốn tại ngày 30/06/2011 là 1,08 lần, trong đó tỷ lệ tổng nợ vay chịu lãi trên vốn chủ sở hữu là 0,02 lần. Nợ ngắn hạn chiếm 49% tổng nguồn vốn nhưng đã có đến 2/3 là người mua trả tiền trước trị giá khoảng 622 tỷ đồng.

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01