NTL: 30/5 GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%

ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

– Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (NTL)

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5/2011

– Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2011

– Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới)

– Số lượng cổ phần phát hành: 30.800.000 cổ phần

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Lộc Anh

Theo VSD

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01