NTL: 9 tháng đạt 438 tỷ đồng LNTT, tăng 15% so với cùng kỳ

ntl 9 thang dat 2704 ty dong loi nhuan sau thue

So với kế hoạch năm, NTL hoàn thành 48,9% về doanh thu và 62,6% về lợi nhuận.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả kinh doanh Q3 và lũy kế 9 tháng 2010.

Trong Q3 năm nay, công ty đạt 322,4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 112,5 tỷ đồng so với Q3/2009.

Lợi nhuận gộp giảm 147 tỷ, từ 258,3 tỷ xuống 111,2 tỷ đồng. Đây là nguyên chính dẫn đến LNTT giảm 136,8 tỷ đồng xuống 120,1 tỷ đồng.

So với Q2, lợi nhuận của NTL cũng giảm gần 200 tỷ đồng.
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
10Q3
09Q3
9T 2010
9T 2009
Doanh thu
322.4
434.8
806.6
732.6
Giá vốn
211.2
176.6
383.3
348.3
Lợi nhuận gộp
111.2
258.3
423.3
384.3
Lợi nhuận HĐKD
119.2
257.3
437.7
381.4
LNTT
120.1
256.9
438.0
380.9
LNST
90.7
176.7
328.5
270.4
EPS (đồng)
2766
10775
10016
16485
Kết quả kinh doanh của NTL

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NTL đạt 806,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 74 tỷ, tương ứng tăng 10,1% so với cùng kỳ 2009. So với kế hoạch năm là 1.650 tỷ đồng, doanh thu của NTL mới hoàn thành 48,9%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 438 tỷ đồng, tăng 57,1 tỷ đồng so với cùng kỳ và bằng 62,6% so với kế hoạch năm là 700 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 328,5 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 10.016 đồng.

Sau khi mua xong 300 nghìn cổ phiếu quỹ vào ngày 22/10; HĐQT công ty đã quyết định tiếp tục mua thêm 2 triệu cổ phiếu quỹ nữa trong thời gian từ 4/11/2010-4/1/2011.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu NTL tăng 1.500 đồng lên 66.000 đồng với 103 nghìn đơn vị được chuyển nhượng.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01