• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Đăng ký mua lại 2 triệu CP Quỹ

  Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) đăng ký mua cổ phiếu quỹ với nội dung sau:

  • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 300.000 cổ phiếu
  • Số lượng đăng ký mua : 2.000.000 cổ phiếu
  • Mục đích: Mua lại cổ phiếu NTL làm cổ phiếu quỹ
  • Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
  • Thời gian giao dịch: từ ngày 04/11/2010 đến ngày 04/01/2011

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01