• anh dung lideco ha long 01

  NTL: HĐQT thông qua mua 2 triệu cổ phiếu quỹ

  ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

  Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ là từ lợi nhuận để lại của công ty tính đến 30/6/2010.

  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 23/10.

  Theo nội dung Nghị quyết, HĐQT công ty thông qua việc mua lại 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ là từ lợi nhuận để lại của công ty tính đến 30/6/2010.

  Trước đó, từ 1/9 đến 22/10, NTL đã mua 300.000 cổ phiếu quỹ và đây là tổng lượng cổ phiếu quỹ NTL hiện đang nắm giữ.

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01