NTL: Đã mua 300.000 cổ phiếu quỹ

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Giao dịch thực hiện từ 1/9 đến 22/10/2010.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

Lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 300.000 đơn vị.

Lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 300.000 đơn vị.

Lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 300.000 đơn vị.

Giao dịch thực hiện từ 1/9 đến 22/10/2010.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01