Báo cáo cập nhật CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm

  • Và với việc Q4 thường là quý cao điểm trong hoạt động kinh doanh của công ty, thì HSC cho rằng công ty sẽ đạt dự báo lợi nhuận trước thuế của HSC, đặc biệt giá bán đất tại dự án Trạm Trôi tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Dự án này đem lại nguồn doanh thu lợi nhuận chính cho công ty trong giai đoạn 2010-2011.
  • HSC dự tính EPS năm 2010 của NTL sẽ đạt 16,672đ; P/E dự phóng đạt 3.8 lần (thấp hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành). Tuy nhiên, nếu xem xét công ty từ khía cạnh NAV, thì NAV tính cho mỗi cổ phiếu của NTL chỉ còn cao hơn giá hiện tại của cổ phiếu NTL là 17%, do đó cổ phiếu không thực sự rẻ.
  • HSC cũng lưu ý rằng NTL đang trong giai đoạn chín muồi của chu kỳ phát triển dự án và những dự án trong tương lai vẫn ở giai đoạn đầu. Do đó, lợi nhuận của công ty có khả năng sẽ không tăng trưởng mạnh trong từ 1 đến 2 năm tới.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01