• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Asiavantage Global đã bán hơn 800.000 cổ phiếu

  ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

  Ngày thay đổi sở hữu: 10/1/2012.

  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Asiavantage Global Limited như sau:

  Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Asiavantage Global Limited

  Số lượng cổ phiếu nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.927.400 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,747% (kỳ báo cáo ngày 8/11/2012)

  Số lượng cổ phiếu đã bán: 814.970 đơn vị

  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.112.430 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,466%

  Ngày thay đổi sở hữu: 10/1/2012.

   

  Hải An

  Theo Trí Thức Trẻ/HoSE

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01