NTL: Asiavantage Global đã bán 1,26 triệu CP, đăng ký lướt sóng tiếp 2 triệu CP

ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 18/1/2012 đến 18/3/2012.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Asiavantage Global Limited như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Asiavantage Global Limited

Số lượng cổ phiếu nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.927.400 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,747%

Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua/ bán: mua 2 triệu cổ phiếu và bán 2 triệu cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã thực hiện giao dịch: mua 0 cổ phiếu, bán 1.257.260 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.670.140 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,771%

Giao dịch thực hiện từ 14/11/2011 đến 14/1/2012.

Asiavantage Global Limited đăng ký mua và bán tiếp 2 triệu cổ phiếu giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 3.670.140 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 18/1/2012 đến 18/3/2012.

 

 

Hải An

 

 

Theo Trí Thức Trẻ/HoSE

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01