NTL: Asiavantage Global đăng ký ‘lướt sóng’ 1,5 triệu cổ phiếu

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11/2010 đến 18/1/2011.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả và giao dịch tiếp cổ phiếu của cổ đông lớn.Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Asiavantage Global Limited

Số lượng cổ phiếu đã đăng ký: mua 800.000 cổ phiếu; bán 800.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: mua 339.970 đơn vị; bán 0 đơn vị.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.878.970 đơn vị tương đương tỷ lệ 8,78%.

Giao dịch thực hiện từ 3/11 đến 12/11/2010.

Asiavantage đăng ký mua tiếp 1,5 triệu cổ phiếu và bán 1,5 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 18/11/2010 đến 18/1/2011.
T.Nguyễn
Theo Hose

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01