NTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01