NTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hữu Lập

Nguyễn Hữu Lập báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01