NTL: Bổ sung thông tin về việc họp ĐHCĐ thường niên 2008

Ngày 17/3/2008, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo bổ sung về việc họp ĐHCĐ thường niên 2008 như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 29/03/2008 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội Ủy quyền dự họp: các cổ đông không đi dự có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền Lưu ý: 1. Đề nghị quý cổ đông có mặt tại địa điểm họp vào hồi 7h30 và mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng Cổ đông để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông. 2. Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng công ty trước ngày 20/03/2008 theo các cách sau: Điện thoại về số: 04-7578606 (gặp chị Hương) Hoặc gửi giấy xác nhận đăng ký tham dự họp theo mẫu đính kèm qua Fax theo số 04-7578708 hoặc gửi tới địa chỉ email: huong_lideco@yahoo.com. 3. Quý vị cổ đông tự túc mọi chi phí ăn ở đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01