NTL: Chậm Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010

Ngày 07/03/2011, SGDCK Tp.HCM đã có công văn số 361/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) về việc công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 theo đúng quy định tại Khoản 1.2 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01