NTL, CSG, LCG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

ntl csg lcg thong tin giao dich luong lon co phieu

CSG: HĐQT công ty thông qua việc mua vào 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL): chị Nguyễn Thị Hương là vợ của anh Lê Minh Quân hiện là Trưởng ban kiểm soát đã bán 125.730 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 127.300 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,78% xuống còn 1.570 đơn vị. Giao dịch được thực hiện từ 7/8 đến 4/11/2009.

Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CK: CSG): Ngày 16/12, Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua việc mua 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo cho Chủ tịch HĐQT giá cả, số lượng từng đợt trước khi tiến hành giao dịch.
Công ty Cổ phần LICOGI 16 (mã CK: LCG): Ngân hàng TMCP Tiên Phong đã bán 229.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1,6 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 6,4% xuống còn 1.371.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,48%. Giao dịch thực hiện từ 18/11 đến 10/12/2009.
Theo Hose
Thanh Hương

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01