• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Đăng ký mua 677.210 cổ phiếu quỹ

  Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Đăng ký mua cổ phiếu quỹ như sau:

  • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 1.622.790 cổ phiếu
  • Số lượng đăng ký mua: 677.210 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch: 2.300.000 cổ phiếu
  • Mục đích: mua làm cổ phiếu quỹ
  • Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian giao dịch: từ ngày 25/01 – 25/03/2011

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01