NTL: Đăng ký mua thêm 1.000.000 CP làm cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL): đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

  • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.000.000 cổ phiếu
  • Số lượng đăng ký mua: 1.000.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu
  • Mục đích: mua lại làm cổ phiếu quỹ
  • Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian giao dịch: từ ngày 15/08 – 15/10/2011

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01