NTL: Dư tiền cuối quý II đạt 263 tỷ đồng

ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NTL lãi ròng 24,4 tỷ đồng, giảm mạnh 52,4% so với mức 51,27 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2012 đã được hợp nhất.

So với mức 12,39 tỷ đồng lãi của riêng công ty mẹ, lãi hợp nhất quý II thay đổi không đáng kể, đạt 12,56 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 12,41 tỷ đồng. Cùng kỳ lãi ròng 12,49 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NTL lãi ròng 24,4 tỷ đồng, giảm mạnh 52,4% so với mức 51,27 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011.

Lưu chuyển tiền tệ của công ty cho thấy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm âm 197 tỷ đồng còn dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 15,58 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động tài chính dương 74,72 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 106,8 tỷ đồng kéo dư tiền giảm tương ứng so với đầu năm, còn 263 tỷ đồng.

 

NTL: Dư tiền cuối quý II đạt 263 tỷ đồng (1)

Báo cáo tài chính hợp nhất

Hải An

Theo Trí Thức Trẻ/NTL

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01