NTL: Giải trình biến động số liệu trên BCTC HN Q2-2012 với BCTC HN kiểm toán soát xét 6 tháng 2012

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm xin giải trình biến động số liệu trên BCTC HN Q2-2012 với BCTC HN kiểm toán soát xét 6 tháng 2012 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01