• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Giải trình biến động số liệu trên BCTC HN Q2-2012 với BCTC HN kiểm toán soát xét 6 tháng 2012

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm xin giải trình biến động số liệu trên BCTC HN Q2-2012 với BCTC HN kiểm toán soát xét 6 tháng 2012 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01