NTL: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Q4/2011 và BCTC kiểm toán năm 2011

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm xin giải trình chênh lệch số liệu BCTC Q4-2011 và BCTC kiểm toán năm 2011 với nội dung đính kèm sau đây:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01