• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau KT 2013

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm xin giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán 2013 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01