NTL: Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2/2009

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Quý I/2009 và Quý II/2009 như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế Quý I/2009: 7.037.983.722 đ

+ Lợi nhuận trước thuế Quý II/2009:116.964.946.531 đ

+ Chênh lệch tăng :109.926.962.809 đ

Lợi nhuận Quý II/2009 tăng so với Quý I/2009 là 1.561,91 %.

Chênh lệch giữa 2 kỳ báo cáo do doanh thu của 15.000m2 đất trong tổng số 55.000m2 Đất dự án KĐTM Bắc Quốc lộ 32 (Thị trấn Trạm Trôi , Hòa Đức, Hà Nội) mà Công ty đã bán đến ngày 30/06/2009 đã được phản ánh trong Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01