NTL: KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund đã bán ròng 15.390 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm như sau:

  • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND.
  • Mã chứng khoán thực hiện: NTL
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 824.960 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5,06%
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:
  • Mua: 50.450 cổ phiếu
  • Bán: 65.840 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 809.570 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 4,96%
  • Thời gian thực hiện giao dịch ngày: từ 11/08/2009 đến 26/08/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01