NTL: Lãi sau soát xét 6 tháng giảm 3,3 tỷ đồng

ntl lai sau soat xet 6 thang giam 33 ty dong

Kết thúc kỳ báo cáo, NTL báo lãi 23,2 tỷ đồng sau thuế, trong đó 21,1 tỷ đồng là phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ, giảm 3,3 tỷ đồng so với báo cáo trước soát xét, và bằng 41% cùng kỳ năm 2011.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) công bố báo cáo bán niên có soát xét hợp nhất.

Doanh thu và chi phí giá vốn 6 tháng 2012 ghi nhận sau soát xét đều thấp hơn báo cáo của NTL trước soát xét. Lãi gộp sau thuế của NTL còn 41,8 tỷ đồng, so với 52,5 tỷ đồng trước soát xét, giảm 20,4%.

Với giá trị hoàn nhập dự phòng 14 tỷ đồng, chi phí tài chính của NTL được ghi âm 429 triệu. Trước soát xét, chi phí tài chính của NTL được công ty ghi âm đến 2,5 tỷ đồng, dẫn đến chênh lệch từ hoạt động tài chính 6 tháng 2012 đạt 17,2 tỷ đồng.

Chi phí quản lý được kiểm toán ghi giảm so với trước soát xét, còn 18,5 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, NTL không thu được khoản lãi hay phải chịu khoản lỗ nào từ các công ty liên kết liên doanh. Cùng kỳ năm trước, NTL chịu khoản lỗ 13,4 tỷ đồng.

Kết thúc kỳ báo cáo, NTL báo lãi 23,2 tỷ đồng sau thuế, trong đó có 21,1 tỷ đồng là phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ, giảm 3,3 tỷ đồng so với báo cáo trước soát xét, và bằng 41% cùng kỳ năm 2011.

Minh Thư 

Theo Trí Thức Trẻ/NTL

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01