NTL: Lên kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ đạt 550 tỷ đồng năm 2012

ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

Cổ tức cho cổ đông dự kiến đạt 15% vốn điều lệ trở lên.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Theo nội dung tài liệu, HĐQT đã nhận định những khó khăn, thuận lợi trong năm 2012.

Về khó khăn, kinh tế Việt Nam năm 2012 vẫn còn rất nhiều khó khăn, chính phủ vẫn duy trì các biện pháp để giảm lạm phát như tăng trưởng tín dụng dưới 17%, hạn chế cho vay những lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản. Thị trường bất động sản vẫn đóng băng, nhiều chủ đầu tư phải giảm giá sâu để tiêu thụ sản phẩm nhưng vẫn không tiêu thụ được hàng hoá.

Về thuận lợi, công ty có đội ngũ CBCNV có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, luôn đoàn kết gắn bó với công ty. HĐQT cũng hy vọng năm 2012 kinh tế nước nhà dần dần hồi phục giúp cho lĩnh vực bất động sản tan băng và ấm dần lên. Từ những đánh giá, nhận định này, HĐQT mạnh dạn xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012 như sau.

Mục tiêu phấn đấu:

Công ty mẹ: doanh thu 1.120 tỷ đồng trong đó mảng kinh doanh nhà đạt 650 tỷ đồng, mảng xây lắp 450 tỷ đồng và thu nhập khác 20 tỷ đồng. LNTT của riêng công ty mẹ đạt 550 tỷ đồng. Thu nhập của cán bộ công nhân viên đạt 12 triệu đồng/ người/ tháng.

Hợp nhất: doanh thu 1.520 tỷ đồng, lợi nhuận từ các công ty con đạt 8 tỷ đồng.

Cổ tức cho cổ đông dự kiến đạt 15% vốn điều lệ trở lên.

 

Hải An

Theo Trí Thức Trẻ/NTL

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01