NTL: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội và Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội và Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01