• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01