NTL: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01