NTL: Ông Đinh Quang Chiến-thành viên HĐQT đã bán 123.580 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Đinh Quang Chiến như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01