• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Ông Đinh Quang Chiến – TV.HĐQT đăng ký mua 300.000 cp

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Đinh Quang Chiến như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01