NTL: Ông Nguyễn Hữu Lập – P.TGĐ đăng ký bán 100.000 cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Lập
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Gíam đốc
  • Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 327.328 cp (2%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 227.328 cp (1,37%)
  • Mục đích giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/07/2009 đến ngày 31/12/2009

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01