• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Ông Nguyễn Hữu Lập – Phó TGĐ đã bán 49.730 cp

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Lập như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01