• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – TV.HĐQT đã bán 100.000 cp

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Ngọc Thịnh như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01