NTL: Q2 đạt 14,2 tỷ đồng LNTT, giảm 95% so với cùng kỳ

ntl q2 dat 142 ty dong lntt giam 95 so voi cung ky

Tính chung 6 tháng, Nhà Từ Liêm mới hoàn thành 8,2% so với kế hoạch năm là 788 tỷ đồng LNTT.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả kinh doanh Q2 và 6 tháng đầu năm của riêng công ty mẹ.

Doanh thu thuần trong Q2 chỉ đạt 86,4 tỷ đồng, bằng 18,9% so với mức 457,5 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp qua đó giảm gần 380 tỷ từ 30,9 tỷ xuống 310,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng từ 16,6 tỷ lên 28,7 tỷ đồng.

Tuy vậy, chi phí tài chính tăng đột ngột từ 2,3 tỷ lên 35,8 tỷ đồng.
Chi phí tài chính của NTL là dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. Công ty có 76,7 tỷ đồng đầu tư dài hạn (giá gốc) và 35 tỷ đồng đầu tư vào công ty con.

LNTT Q2 chỉ đạt 14,2 tỷ đồng, giảm 304 tỷ (-95,5%) so với mức 318,1 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, NTL đạt 153 tỷ đồng doanh thu thuần, chưa bằng 1/3 so với nửa đầu năm 2010.

LNTT qua đó giảm từ hơn 80% từ 324,5 tỷ xuống 64,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 48,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối Q2, NTL có 513 tỷ đồng các khoản tiền và tương đương tiền (đầu năm là 860 tỷ đồng).

Tổng nợ ngắn hạn đến cuối Q2 là 823 tỷ đồng, trong đó có 641 tỷ đồng là người mua trả tiền trước.
Quốc Thắng
Theo NTL

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01