NTL: Qũy đầu tư Chứng khoán Việt Nam đã mua 102.930 cp

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VF1)
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.376.460 cổ phiếu (7,25%).
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: mua 700.000 cp, bán 400.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: mua 102.930 cp, bán 0 cp
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.479.390 cổ phiếu (7,56%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/06/2010 đến ngày 30/07/2010
  • Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký: Diễn biến giá không phù hợp

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01