NTL: Qũy đầu tư Chứng khoán Việt Nam đăng ký mua 500.000 cp, bán 80.000 cp

Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VF1)
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.479.390 cổ phiếu (7,56%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: mua 500.000 cp, bán 80.000 cp
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.899.390 cổ phiếu (8,84%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/ thỏa thuận
  • Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 05/08/2010 đến ngày 05/10/2010

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01