NTL: Ông Lê Minh Tuân – Kế toán trưởng chưa bán được 5.000 cp

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Lê Minh Tuân
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
  • Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 5.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 5.000cp
  • Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/04/2010 đến ngày 27/06/2010
  • Lý do không bán được 5.000 cp như đăng ký: không khớp được lệnh

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01