NTL: HĐQT thông qua việc mua 300.000 cổ phiếu quỹ

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ là khoản lợi nhuận để lại của công ty tính đến ngày 30/6/2010.

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo Nghị quyết HĐQT công ty về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc mua lại 300.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Thời điểm và thời gian mua lại được thực hiện theo quy định của Hose.

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ là khoản lợi nhuận để lại của công ty tính đến ngày 30/6/2010. Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ được thực hiện từ 1/9 đến 30/11/2010.

Tại thời điểm 30/6/2010, NTL còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 442,91 tỷ đồng.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01