NTL: Quyết định của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Quyết định của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01