NTL: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021 như sau:

Các tập tin đính kèm

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01