NTL, SJS, LSS: VFM không mua/ bán hết lượng CP đã đăng ký

ntl sjs lss vfm khong mua ban het luong cp da dang ky

Từ 8/3 đến 8/5/2010, VFM và các đơn vị thành viên đăng ký “lướt sóng” lượng lớn cổ phiếu NTL, SJS, NTL. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường không phù hợp nên thực hiện ít hơn đăng ký.

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL): Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): mua 325.180 cp, bán 0 cp nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 863.050 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,26% lên 1.188.230 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 7,25%.

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) mua 52.220 cp, bán 0 cp nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 140.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,85% lên 192.220 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 1,17%.

Giao dịch được thực hiện từ 12/3 đến 12/5/2010.
CTCP Đầu tư Phát triển Đô Thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã CK: SJS): Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua 5.000 cp, bán 9.500 cp giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4.500 cp xuống còn 0 cổ phiếu.

Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): mua 50.000 cp, bán 240.000 cp giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.556.500 cp (3,56%) xuống 3.366.500 cp (3,37%).

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2): mua 0 cp, bán 115.000 cp giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 685.000 cp (0,69%) còn 570.000 cp (0,57%).

Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4): mua 0 cp, bán 372.050 cp giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.206.750 cp (1,21%) xuống còn 834.700 cp (0,83%).

Giao dịch được thực hiện từ 12/3 đến 12/5/2010.

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã CK: LSS): Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) đã mua 51.990 cp, bán 267.640 cp giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 836.340 cp tương đương tỷ lệ 2,83% xuống còn 620.640 cp tương đương tỷ lệ 2,1%.

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) mua 93.930 cp, bán 418.460 cp giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 758.920 đơn vị tương đương tỷ lệ 2,57% xuống còn 434.390 cp tương đương tỷ lệ 1,47%.

Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4) mua 281.900 cp, bán 281.900 cp và không nắm giữ cổ phiếu nào cả.

Giao dịch được thực hiện từ 11/3 đến 11/5/2010.

Theo Hose
T.Hương

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01