NTL: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo về việc được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01