• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo về việc được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01