NTL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đinh Quang Chiến

Đinh Quang Chiến thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01