NTL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Quang Hiện

Trần Quang Hiện thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01