• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

     Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01