NTL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01