NTL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01